Usługi elektroniczne

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych proszę wypełnić odpowiednią pozycję poniżej.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:
- 2 lata – w placówkach handlu detalicznego
- 4 lata – w placówkach gastronomicznych
Przy drugim i następnych zezwoleniach, z zastrzeżeniem braku negatywnych opinii – zezwolenia wydawane są odpowiednio na okres 4 i 6 lat.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Logo Uni Europejskiej z opisem