Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta i Gminy Wieliczka

Miasta i Gminy
Wieliczka

   Strefa usług elektronicznych jest portalem (portal eUrząd), którego celem jest stworzenie spójnego systemu dostępu do wszystkich zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez Urząd. Portal umożliwia również dostęp do zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez inne jednostki administracji publicznej różnych szczebli, które mogą być przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Usługi świadczone poprzez portal można podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi.

Usługi dostępne publicznie to np. rejestr umów zawartych przez Urząd, czy wyszukiwarka mienia. Dostęp do tych usług uzyskasz wybierając odpowiednie pozycje z menu głównego.

Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują:

  • Dostęp do informacji o Twoich: zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach, prowadzonych sprawach i wymienianej korespondencji oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.),

  • Możliwość realizacji płatności zobowiązań podatkowych.

W portalu eUrząd możesz uzyskać dostęp do własnych danych ale również do danych osób prawnych i fizycznych, które reprezentujesz. Możesz również w ich imieniu realizować płatności. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych innych niż Twoje, musisz złożyć stosowne upoważnienie w momencie rejestracji.

Rejestracja na portalu eUrząd wymaga posiadania konta na platformie ePUAP i wypełnienia formularza wniosku o dostęp do platformy eUrząd. Portal eUrząd jest zintegrowany z ogólnopolską elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP. Platforma ePUAP umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom zakładanie na niej własnych kont i prowadzenie z nich korespondencji z urzędami administracji publicznej. Urzędy administracji publicznej z kolei, publikują na platformie ePUAP elektroniczne formularze umożliwiające załatwianie spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.Po wypełnieniu formularza wniosku o dostęp i podpisaniu go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym możesz przesłać go elektronicznie do Urzędu. 

Potwierdzeniem przesłania będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które otrzymasz na Twoje konto na platformie ePUAP. Następnie niezwłocznie (jednak w terminie nie później niż do 14 dni) otrzymasz informację z Urzędu o rejestracji na portalu eUrząd. Do logowania do systemu eUrząd będziesz używał swojego konta z platformy ePUAP. Jeżeli nie masz jeszcze konta, a chciałbyś zapoznać się z funkcjonowaniem systemu, to zaloguj się używając konta: demo z hasłem: demo.

W Katalogu usług systemu eUrząd znajdują się odwołania do innych formularzy elektronicznych opublikowanych przez Urząd. Możesz korzystać z nich analogicznie, jak z formularza wniosku o dostęp.

Aplikacja mobilna

Została udostępniona również aplikacja mobilna działająca na urządzeniach z systemami Android i iOS. Aplikacja dostępna jest w sklepie google Play.
Aby w pełni wykorzystać aplikację, należy po jej zainstalowaniu, zalogować się do części portalowej systemu eUrząd i zdefiniować PIN przy użyciu którego zarejestrujemy nasz telefon w systemie.
Dzięki aplikacji mobilnej otrzymasz najnowsze informacje z Urzędu, zgłosisz incydent a po zalogowaniu otrzymasz spersonalizowane powiadomienia z systemu eUrząd.

Logo Uni Europejskiej z opisem